W Loginach czy haśle nie robimy pustych spacji piszemy ciągiem znaków w rejestracji.

Nie rejestrujemy sie kilkakrotnie bo Loginy te będą usuwane!!!